Pirátský zkracovač URL je webová aplikace sloužící k vytvoření alternativních krátkých URL adres. Po zadání původní dlouhé adresy uloží systém původní adresu do databáze a vygeneruje krátký kód, který připojí ke své vstupní URL, takže výsledná adresa je mnohem kratší. Pokud někdo adresu použije (např. na ni přejde prohlížečem), zjistí nejprve zkracovač podle použitého kódu z databáze původní odkaz a následně návštěvníka na původní adresu přesměruje, uživatel tak téměř nepozná rozdíl oproti užití celé původní adresy. Pro použiti Pirátského zkracovače musíte se přihliásit Pirátskou identitou